ಸದಸ್ಯರಾಗಲು

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ (ನಮೂನೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ,  ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ…. )
 
ಒಬ್ಬರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ 3 ವಿಧದ ಸದಸ್ಯತ್ವಗಳಿವೆ: 
1. ಮಹಾನ್ ಪೋಷಕ – ರೂ. 10,000/-
2. ಪೋಷಕ – ರೂ. 5000/-
3. ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವ – ರೂ. 2000/-
ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು NEFT/CHEQUE/CASH ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಪಾವತಿಗೆ ದೃಢೀಕೃತ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 
ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸದಸ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ  ಸದಸ್ಯತ್ವ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
 
ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ  ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಎರಡು ಯಕ್ಷಗಾನಗಳ ಉಚಿತ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. (ಮಹಾನ್ ಪೋಷಕರಿಗೆ – 3 ಉಚಿತ ಪಾಸ್‌ಗಳನ್ನು,  ಪೋಷಕರಿಗೆ-2 ಮತ್ತು ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ-1  ಉಚಿತ ಪಾಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು..)

ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ | ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಕೃತಿ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಇ-2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ | ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ  

We're currently hard at work gathering information and crafting content to bring you the best experience. Stay tuned for exciting updates!